Управління культури Департаменту культури, молоді та спорту Полтавської міської ради

17 січня 2020 року ювілейний десятий круглий стіл, присвячений 169-й річниці від дня народження І.Ф.Павловського

13.11.19110

Державний історико-культурний заповідник

«Поле Полтавської битви»

17 січня 2020 року об 11.-00

проводить ювілейний десятий круглий стіл,

присвячений 169-й річниці від дня народження І.Ф.Павловського

Шановні колеги!

Для обговорення на засіданні круглого столу пропонується така тематика :

- Полтавська битва: нові факти і дослідження.

- Полтавська битва: війна пам’ятей.

- Інтелектуальна еліта Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століття та їх нащадки.

- Фундатори музейних колекцій та музейна справа на Полтавщині.

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу

Під час реєстрації просимо подати матеріали в електронному вигляді, які будуть оприлюднені на сайті заповідника battle_poltava.org.ua з урахуванням наступних вимог:

1. Обсяг роботи: 4-10 сторінок тексту набраного у текстовому редакторі Word (шрифт Тimes New Roman), 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5.

2. Поля: зліва - 2,5 см, справа - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.

3. Оформлення списку «Джерела та література»: 14 кегль, інтервал – 1, посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.

4. Ілюстрації (фото): подавати в електронному варіанті в форматі ТІF (300 dpi) або JPEG з підписами та посиланнями до них у тексті (обов’язково).

5. Відомості про автора подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання; науковий ступінь; електронна адреса.

Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Телефон для довідок 066 573 31 82 - Шендрик Людмила Кирилівна,

заступник директора з наукової роботи ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Всі новини
План роботи
10.02.2020 – 16.02.2020
Афіша
Закони України
Сторінка кадровика
Полтавська міська рада
Міністерство культури України
Веб-портал відкритих даних
Полтавської міської ради