Управління культури
виконавчого комітету Полтавської міської ради

Виконавчий комітет Полтавської міської ради проводить прийом робіт на здобуття щорічної міської дитячої літературної премії імені І.П.Котляревського

24.01.171014

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЩОРІЧНУ МІСЬКУ ДИТЯЧУ ЛІТЕРАТУРНУ ПРЕМІЮ

ІМЕНІ І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО

І. Загальні положення

Засновником щорічної міської дитячої літературної премії імені І.П.Котляревського (надалі – Премія) є Полтавська міська рада. Організаторами Премії є управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради та Полтавський літературно-меморіальний музей І.П.Котляревського.

Премія, заснована у 2003 році, присуджується за досягнення у гумористичному жанрі (байка, новела, гумореска, оповідання, нарис, вірш).

Основні завдання Премії:

- пропаганда української мови та літератури, поглиблене вивчення творчості І. П. Котляревського;

- виявлення літературних талантів серед учнівської молоді м.Полтави та заохочення її до літературної творчості;

- утвердження гуманістичних цінностей в учнівському середовищі.

ІІ. Учасники творчого конкурсу

Учасниками творчого конкурсу на здобуття Премії є учні 5-11 класів загальноосвітніх шкіл м. Полтави. Твори, подані на здобуття Премії, можуть бути написані одноосібно або у співавторстві. Склад авторської групи не повинен перевищувати 3 осіб.

Критерії оцінки конкурсних робіт:

- висока художня майстерність;

- відображення проблем сучасного суспільства;

- актуальність тематики;

- оригінальність ідей та образів;

- самостійність сюжету, правдивість образів;

- відповідність жанру;

- грамотність.

Конкурс проводиться серед учнів загальноосвітніх шкіл у двох вікових категоріях та двох номінація.

Вікові категорії:

- учні 5-8 класів;

- учні 9-11 класів.

Номінації:

- проза;

- поезія.

Лауреатами конкурсу стають чотири його учасника в кожній віковій категорії та кожній номінації, роботи яких були визнані Журі конкурсу найкращими.

Оголошення про подання конкурсних робіт на здобуття Премії оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації.

ІІІ. Порядок подання робіт

До Полтавського літературно-меморіального музею І.Котляревського (36011, м. Полтава, Першотравневий проспект,18, т. 2 92 44) мають бути подані такі документи:

- текст твору, написаного українською мовою;

- ксерокопія паспорта (сторінки 1-2, 11-12) чи свідоцтва про народження;

- ксерокопія ідентифікаційного коду.

Твори, написані не українською мовою, не розглядаються. Конкурсні роботи по завершенні творчого конкурсу на здобуття Премії їх авторам не повертаються.

Конкурсні роботи приймаються від авторів з 15 січня по 30 липня поточного року.

ІV. Журі Премії

З метою розгляду конкурсних робіт утворюється Журі щорічної міської дитячої літературної премії імені І.П.Котляревського (надалі – Журі). Голова Журі – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Секретар Журі – провідний науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею І.П.Котляревського. До складу Журі включаються представники управління освіти та управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, обласної організації Національної спілки письменників України, вищих навчальних закладів, діячі культури та мистецтва міста Полтава, представники засобів масової інформації тощо.

Персональний склад Журі затверджується розпорядженням міського голови на поточний рік.

Організаційною формою роботи Журі є засідання, які скликає та проводить його голова. Засідання Журі вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 його складу. Якщо на здобуття Премії висувається конкурсна робота номінанта, керівник якого є членом журі, то протягом конкурсного року такий член Журі участі в його роботі не бере.

Рішення Журі приймаються шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Журі є вирішальним.

Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується головою та усіма присутніми на засіданні членами Журі.

Рішенням Журі може бути змінний кількісний склад лауреатів та можуть бути встановлені заохочувальні премії.

V. Фінансове забезпечення Премії

Розмір грошової винагороди визначається виходячи з коштів, передбачених бюджетними асигнуваннями на відповідний рік по програмі розвитку культури м. Полтава.

Кошти для нагородження лауреатів виділяються рішенням виконкому.

Для кожної номінації встановлюються грошові винагороди, розміри яких визначаються рішенням Журі. Суми призначених грошових винагород в обов’язковому порядку вказуються в протоколі засідання Журі.

VІ. Нагородження

Переможці конкурсу нагороджуються Почесними грамотами виконавчого комітету Полтавської міської ради та грошовими винагородами.

Відомості про лауреатів Премії оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації. Роботи лауреатів рекомендуються до друку у засобах масової інформації.

Нагородження лауреатів відбувається щорічно 9 вересня у день народження І.П.Котляревського. Церемонія нагородження відбувається публічно за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості із широким висвітленням у засобах масової інформації.

Всі новини
План роботи
20.01.2020 – 26.01.2020
Афіша
Закони України
Сторінка кадровика
downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz
Полтавська міська рада
Міністерство культури України
Веб-портал відкритих даних
Полтавської міської ради